Direct contact opnemen?

HKZ-logo
KO-logo-grijs

Perspectief in Balans is een gecontracteerde zorgaanbieder voor de Jeugdwet (tot 18 jaar) en Wet maatschappelijke ondersteuning (vanaf 18 jaar) in de regio Twente (alle 14 gemeenten), gevestigd in Enschede. Daarnaast bieden wij ook begeleiding in de Wet Langdurige Zorg via een Persoonsgebonden budget (PGB) in Twente en de Achterhoek. 

Onze doelgroep

Wij zijn een jonge en dynamische organisatie met meer dan 10 jaar werkervaring in het sociaal veld. Wij bieden ambulante begeleiding aan iedereen vanaf 16 jaar met psychische/psychiatrische problemen, (ernstige) gedragsproblemen, sociaal-emotionele problematiek en/of een licht verstandelijke beperking. In het bijzonder jongeren en jong volwassenen. Gedacht kan worden aan begeleiding op het gebied van o.a. ADHD, autisme, persoonlijkheidsstoornissen, trauma, verslaving en problemen in het gezin.

Wanneer jij 18 jaar wordt veranderd er veel in jouw leven. Je bent nu volwassen, je mag eindelijk auto rijden met een rijbewijs zonder coach en ga zo maar door. Doe jij een beroep op de zorg, in dit geval voor ambulante begeleiding, dan komen er ook ineens allerlei ingewikkelde regels om de hoek kijken. Wij zijn hier in gespecialiseerd om deze moeilijke overgang voor jou zo soepel mogelijk te laten verlopen! Ben jij ouder dan 18 jaar dan willen wij jou ook graag begeleiden bij het behalen van jouw doelen in het leven! Iedereen is bij ons welkom.

Ambulante begeleiding

Jij gaat samen met de door jou uitgekozen begeleider, waar jij een ‘klik’ mee hebt’, aan de slag bij jou thuis en buitenshuis. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan een wandeling in de natuur. Deze begeleider heeft veel werkervaring en de juiste opleiding en kwalificaties, om dit te mogen doen. Samen gaan jullie aan het werk om jouw doelen te behalen om de juiste balans en plezier in het leven (terug) te vinden. Humor en respect vinden wij hierin erg belangrijk!

Wij hebben geen wachtlijsten! Je kunt direct bij ons starten met ambulante begeleiding!

Kortgezegd: wij willen jou perspectief bieden om weer de balans te vinden in je leven!