Onze missie, visie en kernwaarden
Missie
Het ambulant begeleiden van cliënten vanaf 16 jaar met psychische/psychiatrische problemen, (ernstige) gedragsproblemen, sociaal-emotionele problematiek en/of een licht verstandelijke beperking. Deze begeleiding biedt perspectief om (weer) de balans te vinden waarmee zij zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren in de maatschappij.
 
Visie en kernwaarden
Het samen vormgeven van het begeleidingstraject met de cliënt met inachtneming van de kernwaarden van Perspectief in Balans: transparantie, gelijkwaardigheid, positiviteit, eigen regie, nuchter, respectvol, daadkracht en directheid met de nodige humor.
Onze methodiek: Competentiegericht werken
De methodiek die wij hiervoor toepassen in de begeleiding, die het beste bij jou en onze missie, visie en kernwaarden past, is het competentiegericht werken (CGW). Jouw wens om bepaalde doelen te halen staat centraal (eigen regie). Vervolgens gaan wij samen met jou kijken welke vaardigheden jij al bezit en welke nodig zijn om jouw doelen te bereiken. De vaardigheden die jij nu al bezit proberen wij samen met jou te versterken, zodat dit jou kan  helpen om ze ook op andere gebieden toe te passen. Er hoort namelijk een balans te zijn tussen jouw vaardigheden en de ontwikkelingstaken die op jouw pad komen. Belangrijk is dat wij hierbij uitgaan van wat jij kan en niet vanuit wat jij (nog) niet kunt!
 
Stap 1: Gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek

Ben jij op zoek naar meer informatie over ambulante begeleiding of heb jij (veel) vragen waar jij graag een antwoord op wilt? Of wil jij door Perspectief in Balans worden begeleid? Wij gaan graag met jou en/of jouw ouders/verzorgers en/of begeleiders in gesprek! Tijdens dit kennismakingsgesprek bespreken wij wie jij bent, wat jij wilt bereiken en op welke wijze. Uiteraard kijken wij daarbij naar het belangrijkste of jij bij ons past en een klik hebt met één van onze begeleiders!

Stap 2A: Regelen zorgindicatie 

Wanneer jij nog niet in het bezit bent van een zorgindicatie, zodat wij jou ambulante begeleiding kunnen bieden, dan moet dit eerst geregeld worden. Ben jij onder de 18 jaar, dan heb jij een jeugdwetindicatie nodig via jouw gemeente, jouw huisarts of via een instelling voor jeugdbescherming/jeugdreclassering. Ben jij ouder dan 18 jaar, dan loopt dit via het Wmo-loket van de gemeente, jouw huisarts, het CIZ of het CIMOT. Zie voor een uitgebreide uitleg het kopje aanbod. Wanneer jij of jouw ouders/verzorgers dit lastig vinden, dan kunnen wij van Perspectief in Balans jullie hierin ondersteunen! Vervolgens ontvangen jij en/of jouw ouders/verzorgers een uitnodiging voor een gesprek bij de organisatie waar jullie je gemeld hebben voor een zorgindicatie. Tijdens dit gesprek wordt bepaald wat jij aan zorg nodig hebt, hoeveel dit zal zijn, hoe lang en in welke vorm (ZIN of PGB). Zie hiervoor een uitgebreide uitleg het kopje aanbod.

Stap 2B: Omzetten zorgindicatie

Heb jij al een zorgindicatie en krijg jij begeleiding bij een andere zorgorganisatie? Wij kunnen jou en jouw/ouders hierbij ondersteunen om te zorgen dat deze wordt omgezet naar Perspectief in Balans. Dit gebeurt in overleg met de organisatie die verantwoordelijk is voor jouw zorgindicatie, zoals de gemeente. Wanneer dit is afgerond, vindt er afstemming en een overdracht plaats met de begeleider van de zorgorganisatie waar jij nu begeleid wordt. 

Stap 3: Ondersteuningsplan

De organisatie (bijvoorbeeld de gemeente) waar jij en/of jouw ouders/verzorgers zich hebben gemeld voor een zorgindicatie, stellen een ondersteuningsplan op basis van het gesprek met daarin jouw doelen. Dit ondersteuningsplan wordt door iedereen getekend en vervolgens naar Perspectief in Balans overgedragen. Dit is het moment waarop de ambulante begeleiding vanuit Perspectief in Balans voor jou kan beginnen.

IMG_4870A
Start ambulante begeleiding: vaste begeleider

Jij krijgt bij Perspectief in Balans een vaste begeleider, waar jij de klik mee had tijdens het kennismakingsgesprek. Wanneer jouw begeleider ziek is of op vakantie, dan zal deze worden vervangen. Jij kunt bij jouw begeleider terecht met al jouw vragen. Het maakt niet wat voor vragen dit zijn. Er zijn namelijk geen domme vragen! Deze begeleider is hiervoor opgeleid en beschikt over de vereiste registraties. Samen bepalen jullie welke stappen er worden genomen en in welk tempo om jouw doelen te halen. Jouw begeleider gaat ook mee naar voor jou belangrijke afspraken, wanneer jij dat graag wilt. Alles is in goed overleg te bepalen. Hoe lang jouw begeleider bij jouw betrokken blijft, is afhankelijk van de duur van jouw zorgindicatie.

Ambulante begeleiding buitenshuis

Onze begeleiders bieden ambulante begeleiding bij jou thuis. Maar om jou ook te leren kennen in een andere omgeving, vind het startgesprek met jouw begeleider standaard buitenshuis plaats. Daarnaast ga jij minimaal 1x per maand met jouw begeleider naar een in overleg te bepalen locatie. Misschien vind jij het wel heel leuk om een wandeling in de natuur te maken of heb jij een heel ander leuk idee? Wij kijken of we dat kunnen regelen. Hiermee proberen het gesprek over bijvoorbeeld moeilijkere zaken door een andere bril te bekijken. Dit onderscheid Perspectief in Balans van vele andere zorgorganisaties.

Afstemming met familie en vrienden

Familie en vrienden zijn heel belangrijk. Zij worden door onze begeleiders vanaf het begin betrokken bij de begeleiding, wanneer jij dit graag wilt. Ook andere belangrijke personen in jouw omgeving of andere (zorg)professionals worden betrokken, wanneer dit nodig blijkt te zijn. Afspraken worden gemaakt over ieders rol in het geheel, wisselen wij elkaars ervaringen uit en houden contact met elkaar hoe het met jou gaat.