Het kan natuurlijk voorkomen dat jij niet tevreden bent over jouw begeleidingstraject. Wij doen er uiteraard alles aan om dit te voorkomen. Wanneer jij hebt geprobeerd dit te bespreken met jouw begeleider, maar toch niet tot de juiste oplossing bent gekomen, dan kun jij een klacht indienen. Hiervoor heb jij 3 mogelijkheden. Wij gaan met deze informatie pro-actief aan de slag om onze dienstverlening in de toekomst te verbeteren.

Mogelijkheid 1: Klachtenfunctionaris

Jij kunt met jouw klachten naar onze interne klachtenfunctionaris. Dit is een laagdrempelige, onafhankelijke persoon in onze organisatie en is geheel kosteloos. Een klacht kan door jou per mail of telefonisch worden ingediend bij de klachtenfunctionaris. Diegene zal met jou en de persoon waar de klacht op betrekking heeft in gesprek gaan om te komen tot een passende oplossing. Ook kan de klachtenfunctionaris jou helpen bij het invullen van het klachtenformulier.
Contact:
Contactgegevens: Perspectief in Balans
Telefoon: 06-18073034
Email: contact@perspectiefinbalans.nl

Mogelijkheid 2:
Klachtenloket zorg

Jij kunt gebruik maken van het Klachtenportal Zorg (onderdeel uit makend van de Geschillencommissie Zorg Algemeen waarbij Perspectief in Balans is aangesloten). Jij kunt hier gratis terecht voor advies over vragen en voor contact met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Met behulp van deze klachtenfunctionaris wordt naar een passende oplossing gezocht. 

Contact:
Telefoon:070-3105392
Email:info@klachtenloket-zorg.nl

Mogelijkheid 3:
Geschillencommissie Zorg Algemeen

Jij kunt je met jouw klacht ook richten tot de Geschillencommissie Zorg Algemeen. De klacht wordt dan een geschil en wordt beoordeeld door een onpartijdige, deskundige commissie. Deze commissie doet een bindende uitspraak waar iedereen zich aan moet houden! Dit geldt dus ook voor jou en onze begeleiders. Let op! Hieraan zijn kosten verbonden die bij jou in rekening worden gebracht!

Contact:

Digitaal formulier in te vullen via:
www.geschillencommissiezorg.nl/contact