Kwaliteitskeurmerk HKZ Kleine organisaties

Perspectief in Balans is in het bezit van het kwaliteitskeurmerk HKZ Kleine organisaties norm 2021. 

Het bezitten van een kwaliteitskeurmerk is een harde kwaliteitseis die wordt gesteld aan organisaties die gecontracteerd zijn voor het begeleiden van cliënten in de Jeugdwet en Wmo in de 14 Twentse gemeenten. Door middel van een vooronderzoek en een onafhankelijke (jaarlijkse) audit door TÜV Nederland, is Perspectief in Balans beoordeeld op haar kwaliteit rondom de thema’s veiligheid, cliëntervaringen, het verbeteren van zorg en de werkwijze. Daarbij is tevens gekeken naar risico’s en processen, maar ook naar medewerkers.  

HKZ-logo
KO-logo-grijs