Marijke Bijen
Begeleider

Iedereen moet mee kunnen doen in het leven en in de maatschappij! Op eigen manier en naar eigen kunnen. Wanneer ik daaraan kan bijdragen door ondersteuning en begeleiding te bieden, dan geeft mij dit veel voldoening.

Door verschillende functies onder andere in de medische wereld en in een verpleeghuissetting voor jongeren en jong volwassenen, heb ik ervaren hoe belangrijk het is om naast iemand te staan en om samen te kijken naar de mogelijkheden en niet naar de onmogelijkheden. Vooral niet kijken naar allerlei beren op de weg! Het samen met de cliënt hebben over: waar liggen je krachten, wat kan wel en hoe kunnen we dit bereiken? Daarbij sta ik open voor nieuwe inzichten en ideeën. 

Mijn competenties liggen in het verbinden. Duidelijk en eerlijk zijn en een open en transparante communicatie vind ik essentieel. Vanuit vertrouwen bouwen aan een toekomst waarbij alles in balans is!

  

René Lehmann
Begeleider

Volwaardig mee kunnen draaien in de maatschappij als je eigen unieke persoon. Samen kijken naar wat je kunt en waar de mogelijkheden en kansen liggen. Dáár doe ik het voor! Samen een succeservaring beleven, met als sleutelwoord ‘SAMEN’.

Tijdens mijn studie Social Work heb ik verschillende doelgroepen mogen ervaren en heb ik gewerkt met cliënten met een licht verstandelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel, autisme spectrumstoornis, borderline en psychische en/of psychosociale problematiek. Recent heb ik gewerkt met cliënten met een ernstige lichamelijke en verstandelijke beperking.

Mijn drijfveer is om samen met de cliënt deuren te openen en niet tegen muren op te lopen. Problemen ombuigen naar mogelijkheden. Mijn begeleidingsstijl is gebaseerd op gelijkwaardigheid. Daarbij behandel ik cliënten respectvol, ben ik open en breng ik een dosis humor mee. Mijn competentie is verbinden. 

Vanuit dit perspectief je leven weer in balans krijgen! 

Patricia Verhoeven
Eigenaar

Het verschil echt kunnen maken voor organisaties en cliënten. Niet in the spotlight, maar achter de schermen. Door zelf aan het roer te staan en aan de touwtjes te trekken een professionele organisatie neer te zetten waar kwaliteit voorop staat. Met als ultieme doel elke cliënt mee te laten draaien in de maatschappij op de manier die bij hem of haar past. Kortgezegd: wij willen de cliënt perspectief bieden om weer balans te vinden in het leven!

Ik heb bij verschillende gemeenten gewerkt in de sectoren sport, cultuur, welzijn en het sociaal domein, maar ben ook betrokken bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling en de doorontwikkeling van de jeugdbeschermingsketen. Naast een kijkje in de keuken van de gemeenten, heb ik ook gewerkt bij een jeugdzorgaanbieder. Een unieke schat aan kennis en ervaring van beide werelden die weinig voorkomt.

What you see is what you get! is waar je bij mij aan denkt. Open, out of the box denken, eerlijk en direct. Niet blijven praten, maar doen. Samen de schouders eronder zetten om er wat moois van te maken, dat is waar Perspectief in Balans voor staat